Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

 

Πρόσφατες υποβολές

 • Σπύρου, Άγγελος (5872) (2020-05)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε η μελέτη των αρχών και συνθηκών λειτουργίας ενός σύγχρονου εξωθητή πολυπροπυλενίου. Το πολυπροπυλένιο (PP) είναι ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα πλαστικά για μια πληθώρα προϊόντων ...
 • ΡΕΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Α.Μ. 5336); ΣΕΡΕΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Α.Μ.5476) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-05)
 • ΖΟΓΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6633); ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ (6684) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-05)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στην υλοποίηση μελέτης εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος συνδυασμένου κύκλου μέσω μιας γενικής μεθόδου υπολογισμού του βαθμού απόδοσης και μιας αναλυτικής δίνοντας τα ...
 • ΚΑΝΙΓΑΡΙΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ (6996); ΜΠΑΣΙΩΤΗ, ΒΛΑΣΙΑ (7020) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-04)
  Σκοπός της πτυχιακής είναι η δημιουργία μιας ενεργητικής, ελκυστικής και μικρών διαστάσεων όρθωσης, που θα προσφέρει άνετη εφαρμογή και αποκατάσταση στους χρήστες, με δυνατότητες καθημερινής χρήσης στο μέλλον. Το εξωτερικό ...
 • ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ (7198); ΝΟΥΤΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (7186) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-04)
  Ο ενεργειακός έλεγχος ορίζεται διεθνώς ως ο συστηματικός έλεγχος και ανάλυση της χρήσης και κατανάλωσης ενέργειας μιας μονάδας, ενός κτιρίου, ενός συστήματος ή μίας επιχείρησης με στόχο τον ποσοτικό προσδιορισμό των ...
 • ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΦΟΙΒΟΣ (6881) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-04)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ανάλυση των θερμικών απωλειών σε κολυμβητικές δεξαμενές με έμφαση στο φαινόμενο της εξάτμισης και η σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάμεσα στις διαφορετικές παραμέτρους ...
 • ΚΑΤΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (6443) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-04-27)
  Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι κύριες αρχές και οι θερμοδυναμικές τους σχέσεις σε σχέση με τα πυραυλικά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο ένα αναφέρονται οι βασικοί ορισμοί που διέπουν τα πυραυλικά συστήματα. ...
 • ΦΡΟΥΝΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (6428); ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (6512) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-03)
  Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία έχει θέμα την μελέτη και ανάλυση της φυγοκεντρικής αντλίας του εργαστηρίου ρευστομηχανικής τoυ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Οι αντλίες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα τμήματα στο μάθημα των ρευστοδυναμικών ...
 • ΑΣΛΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ (7113); ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (7161) (2020-03)
 • ΣΟΥΛΙΝΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (4587) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-03)
  Η ευρεία χρήση του DBS (Deep Brain Stimulation), σε επεμβάσεις για κινητικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου του Essential Tremor (ET), της ασθένειας του Πάρκινσον και δυστονία, έφερε στην επιφάνεια αρκετές επιπλοκές με ...
 • ΚΩΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (4932) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-03)
  Η πτυχιακή αυτή εργασία περιγράφει την κατασκευή και τον προγραμματισμό μίας πειραματικής συσκευής, η οποία κατασκευάστηκε εξολοκλήρου από μεταχειρισμένα υλικά. Σαν κύρια λειτουργία έχει την σειριακή και διαδοχική μέτρηση ...
 • Αγγέλης, Ιωάννης, 6598; Νούλας, Γεώργιος, 6593 (202-03)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του κινητήρα turboshaft και η μελέτη του συστήματος μετάδοσης και τρόπου λειτουργίας ενός ελικοπτέρου. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες για το ελικόπτερο ...
 • ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ: 6619; ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 6792 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2019-12)
  Στη κάτωθι πτυχιακή εργασία μελετώνται οι μέθοδοι και τα υλικά που μπορούν με ικανοποιητικό τρόπο να μειώσουν ή να απαλείψουν εντελώς τη ρύπανση των υδάτων. Σε πειραματική φάση αναλύθηκε και δοκιμάστηκε η μέθοδος απορρύπανσης ...
 • ΚΩΤΣΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Α.Μ. 6438); ΚΑΠΟΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Α.Μ. 6536) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-02)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει τον σχεδιασμό και την λειτουργία μιας αναερόβιας εδαφοδεξαμενής για την διαχείριση – επεξεργασία των αποβλήτων πυρηνελαιουργείου. Η εργασία παρουσιάζει το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο, εστιάζοντας ...
 • ΚΥΔΩΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, 7159; ΤΕΡΖΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ, 7224 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-03)
  Ως ανανεώσιμο, βιώσιμο και εναλλακτικό καύσιμο για κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, το βιοντίζελ αντί του το πετρέλαιο ντίζελ τροφοδοτείται όλο και περισσότερο για να μελετήσει τις επιπτώσεις του στις επιδόσεις του κινητήρα ...
 • ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7130; ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7115 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-03)
  Η εργασία μας ασχολείται με το θέμα της μηχανικής συμπεριφοράς πολυμερούς υλικού κατασκευασμένου από τρισδιάστατο εκτυπωτή. Οι τρισδιάστατοι Εκτυπωτές - 3D Printers, χρησιμοποιούνται για την τρισδιάστατη εκτύπωση (3D ...
 • Στάικος, Νικόλαος (6138) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-03)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιασθεί η μεθοδολογία προγραμματισμού ενός κατασκευαστικού έργου (χρονικός, κατανομής πόρων και οικονομικός), συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου, και του πλάνου ελέγχου της ...
 • ΟΓΚΡΕΝΙ, ΕΛΣΑ (6793); ΣΑΛΙΑΪ, ΓΙΑΝΝΗ (6802) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-03)
  Στην παρούσα Πτυχιακή Εργασία παρουσιάζεται μια νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό της θερμογόνου δύναμης αέριων καυσίμων, με την χρήση της πειραματικής διάταξης θερμιδόμετρου κώνου. Στα πλαίσια της εργασίας, χρησιμοποιούνται ...
 • ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ (7065) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-03)
  Οι κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα βασίζονται στον κύκλο Otto και είναι οι πιο δημοφιλείς κινητήρες εσωτερικής καύσης. Καταναλώνουν μια σειρά καυσίμων, όπως βενζίνη, φυσικό αέριο, προπάνιο, βιοαέριο και αέριο χωματερής. ...
 • ΔΑΜΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Α.Μ. 6817); ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ (Α.Μ. 6622) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-02)
  Με τον όρο Επαγωγική Θέρμανση γίνεται συνήθως αναφορά στη διαδικασία θέρμανσης ενός ηλεκτρικά αγώγιμου υλικού χωρίς επαφή. Υψηλής συχνότητας ηλεκτρισμός χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να παραχθεί θερμότητα. Στην ...

Δείτε Περισσότερα

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Αναζήτηση

RSS Feeds